Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023 - 2024

Přijatí žáci

Přijatí žáci se dostaví do školy v týdnu od 4. do 8. září 2023 mezi 13 a 18 hodinou k zápisu. Pokud se někdo z přijatých žáků nedostaví, nebo nekontaktuje telefonicky s omluvou vedení školy, bude vyřazen a škola bude kontaktovat další uchazeče z řad náhradníků.

Žáci jsou vedeni pod číslem a pod iniciály, kdo si není jistý prosím napište dotaz na email: zus.olesska@zris.mepnet.cz

PŘIJATÍ ŽÁCI 2023/2024

Hudební obor: 

7          V.M.V.   Bicí-P. Plašil+ sbor-Poslušný               
12        M.M.     PHV-K. Macourková                          
13        V.P.       klavír                                                 
15        M.Ch.    PPHV-K. Macourková                        
16        F.K.       Bicí-P. Plašil                                      
18        B.I.       klavír+sbor-Poslušný                          
19        J.M.       Flétna –K. Macourková+sbor-Poslušný
21        A.Š.       klavír                                                 
22        L.R.       klavír                                                 
23        S.K.       flétna-M. Houserek                             
24        E.K.      klavír, PPHV Macourková                   
29        K.Š.       PPHV-K.Macourková                         
30        E.L.       PHV-K. Macourková                          
33        A.V.      klavír                                                 
34        E.V.      klavír                                                 
35        R.H.      klavír, PHV Macourková                     
36        Z.F.       PHV- K. Macourková                         
39        D.Z.      PHV-K. Macourková                          
40        V.B.      sbor-S. Poslušný                                 
43        R.R.      klavír                                                 
44        V.Š.       Bicí-P. Plašil                                      
45        A. K.     flétna – A. Béza                                 
46        M.T.      sbor-S. Poslušný                                 
49        E.S.       trubka-J.Král                                      
50        J.D.       klavír                                                 
51        O.K.      Sólový zpěv – B. Smržová                  
52        L. M.     Zdeněk Slezák- kytara                         
54        D.Ř.      sbor-S. Poslušný                                 
57        K. N.     sólový zpěv-Z. Koś                             
58        J.H.       klavír, PHV Macourková                     
59        Z.A.      violoncello                                         
61        Š.Z.       housle-H. Heřmánková, PHV-K. Macourková
62        B.H.      klavír, PHV Macourková                     
63        M.K.     flétna-J. Král, PHV-Macourková         
64        E.T.       klavír, PPHV Macourková                   
65        K.Š.       klavír                                                 
66        A.Š.       klavír, PHV Macourková                     
68        M.P.      PPHV-K. Macourková                        
69        M.H.     PPHV-K. Macourková                        
71        D. H.     flétna- J. Král                                     
73        N.S.       housle-T. Kachlová                            
74        K.S.       flétna- J. Král                                     
75        Z.L.       violoncello                                         
76        N.H.      sbor-S. Poslušný                                 
77        F.U.       flétna-M. Benetková                           
79        A.A.S.   PPHV-K. Macourková                        
80        T.V.J.    sbor-S. Poslušný                                 
85        E.Ž.       sbor-S. Poslušný                                 
86        Z.H.      Bicí-P. Plašil, PHV-Macourková          
88        D.Ch.    housle-V. Škvorová                            
91        M.R.      sbor-S. Poslušný                                 
92        K.S.       PHV-K. Macourková                          
94        A. K.     housle-V. Škvorová                            
97        O.V.M.  kytara-Jiří Vrbík                                 
98        K.S.       sólový zpěv- B. Smržová                     
99        L. K.     sólový zpěv–M. Machovičová             
101      J.N.       PHV-K. Macourková                          
103      F. M.     Bicí-P. Plašil                                      
104      E. Ž.      klavír                                                 
106      N.R.      klavír                                                 
109      B.D.      PHV-K. Macourková                          
110      E. Ř.      Bicí-P. Plašil                                      
111      V.N.N   klavír                                                 
112      S.K.       PHV-K. Macourková                          
115      A. A.H. flétna-M. Benetková                           
116      J.H.       PHV-K. Macourková                          
114      R.M.H.  flétna-M.Benetková,PHV-K. Macourková      
121      A.C.      klavír, PHV Macourková                     
122      M.M.     PPHV-K. Macourková                        
123      V.R.      klavír                                                 
126      M. J.      PPHV-K. Macourková                        
127      T.V.M.  PPHV-K. Macourková                        

 

NÁHRADNÍCI - 2023/2024

7          V.M.V.  klavír                                                 
8          K.Š.       klavír                                                 
31        T.H.      klarinet                                              
53        G.P.       klavír                                                 
87        J.B.       flétna                                                 
89        J.Ch.     klavír                                                 
93        M.K.     klavír                                                 
102      M.T.M.  klavír                                                 

 

Noví žáci VO 2023-2024

1          V.V.    Josef Dudek   Olešská          
2          A.K.    Josef Dudek   Olešská          
3          A.A.    Josef Dudek   Olešská          
4          A.K.    Josef Dudek   Olešská          
5          D.K.    Josef Dudek   Olešská          
6          N.K.    Josef Dudek   Olešská          
7          A.M.S.  Josef Dudek   Olešská          
8          A.K.    Josef Dudek   Olešská          
10        J. N.    Josef Dudek   Olešská          
12        A.D.    Josef Dudek   Olešská          
13        V.K.    Josef Dudek   Olešská          
14        Š.H.     Josef Dudek   Olešská          
15        K.K.    Josef Dudek   Olešská          
18        T.S.     Hana Horká    U Nových Vil
23        A.H.    Josef Dudek   Olešská          
24        A.S.     Josef Dudek   Olešská          
28        K.J.     Josef Dudek   Olešská          
29        J.K.     Josef Dudek   Olešská          
30        F.P.     Josef Dudek   Olešská          
31        E.Ž.     Josef Dudek   Olešská          
32        K.K.    Josef Dudek   Olešská          
33        V.B.    Josef Dudek   Olešská          
34        H.D.    Josef Dudek   Olešská          
35        H.H.    Josef Dudek   Olešská          
36        D.M.   Josef Dudek   Olešská          
37        J.M.     Hana Horká    U Nových Vil
39        L.H.    Josef Dudek   Olešská          
40        I. Y.    Josef Dudek   Olešská          
41        Ch.Y.  Josef Dudek   Olešská          
42        K.K.    Josef Dudek   Olešská          
43        L.M.    Josef Dudek   Olešská          
44        J.A.     Josef Dudek   Olešská          
45        E. A.   Josef Dudek   Olešská          
46        N.R.    Josef Dudek   Olešská          
47        K.B.    Josef Dudek   Olešská          
48        A. H.   Josef Dudek   Olešská          
49        L.X.D.            Josef Dudek   Olešská          
50        V.B.    Josef Dudek   Olešská          
51        M.M.   Josef Dudek   Olešská          
52        M.T.V.Josef Dudek   Olešská          
53        M.T.V.Josef Dudek   Olešská          
55        A.C.    Dagmar Langová        U Nových Vil
201      L. G.   Eva Hašková  U Nových Vil
202      B.T.     Hana Horká    U Nových Vil
204      R. H.   Eva Hašková U Nových Vil            
205      M. Š.   Eva Hašková U Nových Vil            
208      A.V.    Hana Horká    U Nových Vil
209      J. K.    Eva Hašková U Nových Vil            
210      R. K.   Eva Hašková U Nových Vil            
211      A. Š.    Eva Hašková U Nových Vil                     
213      V. O.   Eva Hašková U Nových Vil            
214      L. V.   Eva Hašková U Nových Vil               
217      M. J.    Eva Hašková U Nových Vil            
218      L. F.    Eva Hašková U Nových Vil            
219      BJ        Dagmar Langová        U Nových Vil            
220      A. Z.   Eva Hašková U Nových Vil            
221      Š.P.     Hana Horká    U Nových Vil
222      B. S.    Eva Hašková U Nových Vil            
223      R. M.   Eva Hašková U Nových Vil            
224      V. M.  Eva Hašková U Nových Vil            
225      A. Ch. Eva Hašková U Nových Vil            
        
227      L. Š.    Eva Hašková U Nových Vil            
301      J.DB.   Hana Horká    U Nových Vil
305      J.E.      Hana Horká    U Nových Vil
401      B.K.    Dagmar Langová        U Nových Vil
403      B.T.     Dagmar Langová        U Nových Vil            
404      Š.A.     Dagmar Langová        U Nových Vil            
405      S.V.     Dagmar Langová        U Nových Vil            
406      N.G.    Dagmar Langová        U Nových Vil            
407      V.B.    Dagmar Langová        U Nových Vil            
409      B.S.     Dagmar Langová        U Nových Vil            
410      Š.I.      Dagmar Langová        U Nových Vil
411       ČJ      Dagmar Langová         U Nových Vil                

 

Náhradníci do výtvarného oboru

9     L.R.          Josef Dudek             Olešská               
11   A.N.         Hana Horká              U Nových Vil
16   S.K.          Josef Dudek             Olešská               
17   W.M.        Josef Dudek             Olešská               
19   F.V.          Josef Dudek             Olešská               
20   E.K.         Hana Horká              U Nových Vil
21   E.L.          Josef Dudek             Olešská               
22   V.Š.          Hana Horká              U Nových Vil
25   B.Z.          Josef Dudek             Olešská               
26   D.Z.         Josef Dudek             Olešská               
27   R.P.          Hana Horká              U Nových Vil
38   A.M.        Josef Dudek             Olešská               
54   E.R.          Josef Dudek             Olešská               
203 V. B.        Eva Hašková            U Nových Vil
206 J. S.          Eva Hašková            U Nových Vil
207 S.K.          Hana Horká              U Nových Vil
212 R. P.          Eva Hašková           U Nových Vil
215 T. T.           Eva Hašková           U Nových Vil 
216 J. Ž.          Eva Hašková            U Nových Vil
226 E. K.        Eva Hašková             U Nových Vil         


302 J.K.          Hana Horká              U Nových Vil
303 T.K.          Hana Horká              U Nových Vil
304 M.H.        Hana Horká              U Nových Vil
402 D.N.         Dagmar Langová     U Nových Vil
408 Z.L.          Dagmar Langová     U Nových Vil
 

Noví žáci taneční oddělení 2023/2024

118 L.R., 119 J.H., 122 M.CH., 123 J.H.,124 A.K.,125 M.Š., 126 V.Š., 128 B.Z., 129 K.Ž., 141 K.M., 143 Z.D., 145 J.N., 146 E.B.,147 A.C., 148 L.M.,

Náhradníci:

127 A.H., 130 E.J., 132 R.B., 135 E.B., 136 S.B., 137 I.P., 138 R.P., 142 T.P.

Žádné fotografie