Taneční obor

 

Taneční obor sídlí v ZUŠ Olešská 2295/16, Praha 10.

Tanec_foto

Taneční oddělení naší školy již funguje desítky let. Studium je rozděleno na 2 stupně:

  1. stupeň se studuje 7 let a je zakončen absolutoriem
  2. stupeň se studuje 4 roky a je taktéž zakončen absolutoriem

Nově před pár lety vznikl soubor s názvem „OLE“, kde jsou absolventky celého studijního programu, a ještě s námi chtějí pokračovat.

Přijímáme děti do přípravného ročníku od 5 let věku. Aby bylo dítě přijato, musí projít příjímacím řízením. Od přípravného ročníku se žáci seznamují se základními rytmy a rozvíjí se jejich přirozené a pohybové nadání. V dalších ročnících se žáci postupně seznamují se základy klasického tance, lidového a moderního tance a též gymnastiky. Snažíme se jít s dobou a dáváme prostor aktuálním trendům v tanečním světě. 

Výuka probíhá v blocích podle jednotlivých ročníků. Postupně se během let bloky prodlužují. Věk přijímaných žáků se předpokládá do devíti let, ale starší talentované děti můžeme po dohodě přijmout také.   

Každoročně pořádáme závěrečné vystoupení v Divadle U Hasičů, kde se představují žáci všech ročníků. Celé představení se vždy natáčí a následně je možnost zakoupení celého představení na DVD.

 

Fotoalba 
Taneční přehlídka 2022
Vánoce 2021
Maturitní ples 2020
Vystoupení 2019 - Divadlo U Hasičů
Baltazar 2019

 

Ukázka taneční sestavy:
Vánoce 2021, překrásné vánoční choreografie  - Justýny Lecianové
Ariana Grande - taneční oddělení ZUŠ OLEŠSKÁ