Výtvarný obor

 

Vyučované výtvarné techniky

Výuka probíhá v tříhodinových blocích. Věk žáků od předškolních až po maturanty.

Příprava ke studiu architektury a dalších výtvarných oborů

Volitelná specializace v rámci studia druhého stupně výtvarného oboru.

Náplň jednotlivých ročníků:

1. ročník

2. ročník

Studenti mohou zároveň navštěvovat výuku jiných specializací - kresba portrétu, aktu, zátiší, základy grafických technik, tvorba keramiky atd.
O prázdninách poŘádáme pro naše studenty plenér.
Zveme na něj odborníky, kteří jim poskytnou podrobné informace o dané lokalitě.

Vždy na jařew pořádáme akci "KONFRONTACE", na které čtyři studenti architektury (absolventi naší školy) představují projekty, na kterých právě pracují.
Svoji práci si navzájem komentují a do této diskuze zapojují i diváky.
Účastníci "KONFRONTACE" tak dostanou představu o tom, jak pracuje a uvažuje dnešní mladý architekt.

Naší školu mohou navštěvovat i studenti, kteří se chtějí věnovat výtvarné tvorbě jen pro potěšení.

Máte-li zájem o studium na naší škole, přihlastese nejlépe během druhého pololetí druhého orčníku střední školy (do 20. května)
Přihlaste se prosím v čas, pozdní přihlášky komplikují práci studentům i pedagogům.
Podrobnější informace poskytne vedoucí výtvarného oboru Josef Dudek tel. : 731 465 719